Facebook
Sushi

MENU ALMOÇO 15E / MENU LUNCH 15E

20 Peças de Sushi e Sashimi + 1 café
Ou 1 Prato quente. Grelhado/Panado/Tempura c/ Arroz/Massa/Legumes + 1 Café
Por + 1,953 1 Entrada, Sopa ou Sobremesa

Sumo Cais

MENU JANTAR 20E / MENU DINNER 20E

20 Peças de Sushi e Sashimi + 1 café
Ou 1 Prato quente. Grelhado/Panado/Tempura c/ Arroz/Massa/Legumes + 1 Café
Por + 1,953 1 Entrada, Sopa ou Sobremesa

Sumo Cais

ENTRADAS / STARTERS

1 Yakitori
2 Hiya Yakko
3 Agedashi Tofu
4 Sunomono
5 Gyoza
6 Kara Age
7 Shitake Tsukune
8 Haru Maki
9 Gyu Tataki

Sumo Cais

SOPAS / SOUPS

10 Miso Shiru
11 Osuimono
12 Tori Jiro
13 Sumashi Jiro
14 Wakame Jiro

Sumo Cais

SALADAS / SALADS

15 Yasai Salad
16 Avokado Salad
17 Ebi Salada
18 Kaisen Salada

Sumo Cais

ARROZ / RICE

19 Gohan
20 Yaki meshi
21 Gyudon
22 Katsudon
23 Curry rice
24 Unaju

Sumo Cais

MASSAS / NOODLES

25 Ebi Gyuniku Yakisoba
26 Gyu Ebi Tempura Udon
27 Ten-Zaru Soba

Sumo Cais

TEMPURA

28 Yasai Tempura
29 Tempura Moriawase
30 Ebi Tempura
31 Tendon

Sumo Cais

GRELHADOS / GRILL

32 Tori Teriyaki
33 Sake Teriyaki
34 Gyu Yasai Itame
35 Buta Yasai Itame
36 Ika Yasai Itame
37 Ebi Yaki
38 Wafu steak
39 Kamo Teriyaki
40 Suzuki No Teriyaki
41 Suzuki No Tsuboyaki
42 Suzuki No Tatsudaage

Sumo Cais

PANADOS / BREADED

43 Niku Mix Frai
44 Tonkatsu
45 Ika Frai
46 Ebi Frai
47 Mix Frai

Sumo Cais

SUKIYAKI

48 Sukiyaki
49 Shabu-Shabu

Sumo Cais

SASHIMI

51 Sahimi moriawase
52 Mini Sashimi

Sumo Cais

SUSHI

53 Sushi Jho 9 peças
54 Sushi Tokujho ( Ouro ) 15 peças
55 Chirashi Sushi
56 Sushi To Sashimi 16 peças
57 Sushi Sashimi 24 peças

Sumo Cais

BENTO MENUS

58 Tori teriyaki
59 Gyu yasai itame
60 Tempura
61 Sushi moriawase
62 Yakisoba

Sumo Cais

TEPPAN YAKI À LA CARTE

63 Yaki Meshi
64 Yasai Yakisoba
65 Yaki Yasai
66 Tori
67 Gyu
68 Aigamo
69 Buta Niko
70 Sake
71 Maguro
72 Ebi
73 Ise Ebi
74 Shitabiname
75 Hotategai
76 Ika
77 Butter–Fishi

Sumo Cais

TEPPAN YAKI HITOROSOI

78 Ebi Gyu
79 Seafood
80 Moriawase

Sumo Cais

SOBREMESAS / DESSERTS

Sobremesa de leite frito
Fried Milk Dessert
Haru ice.cream
Ice-cream filled crepe
Banana Flambé
Fondant ice-cream


bullet hover email hover menu arrow